Żagań i Zamek Kliczków

Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
Żagań i Zamek Kliczków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Opis wycieczki

ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI W ŻAGANIU -> PAŁAC KSIĄŻĘCY W ŻAGANIU -> ZAMEK KLICZKÓW

Żagań to urokliwe, historyczne miasto leżące na południowych krańcach województwa lubuskiego, niedaleko granicy z Niemcami. Jego dzieje legenda wiąże z słowiańską księżniczką Żaganną, córko Wandy, wnuczką słynnego króla Kraka. Tak stare miasto musi posiadać liczne ślady historii. Żagań oferuje sporo zabytków usianych w różnych częściach miasta. Zapraszamy na krótką wędrówkę po najważniejszych z nich.

Zespół Poaugustiański w Żaganiu

adres PLAC KLASZTORNY 2, 68-100 ŻAGAŃ czas zwiedzania 1,5 godz. cennik www godziny otwarcia www

Kanonicy reguły św. Augustyna przybyli do Żagania w 1284 roku z Nowogrodu Bobrzańskiego. Opactwo szybko stało się ważnym ośrodkiem duchowym i naukowym w Księstwie Żagańskim. Do połowy XIV wieku oprócz kompleksu klasztornego powstał też odrębny budynek pałacu opackiego. W 1730 roku pożar miasta i klasztoru spowodował ogromne zniszczenia. Podjęto wówczas wielką przebudowę całego kompleksu klasztornego, nadając mu zachowany do dziś barokowy charakter. Sekularyzacja konwentu nastąpiła w 1810 roku. Kościół zamieniono na parafialny, a w zabudowaniach poklasztornych istniały szkoła katolicka, dom parafialny, plebania oraz sąd powiatowy i więzienie.

Spośród trzech klasztorów kanoników regularnych, istniejących w średniowieczu na terenie historycznego Dolnego Śląska, żagański jest jedynym, który przetrwał czasy reformacji, będąc aż do pruskiej sekularyzacji ważnym ośrodkiem nie tylko religijnym, ale także naukowym i oświatowym.W Żaganiu kształcili się wybitni teolodzy i znawcy prawa kanonicznego cenieni w całej Europie.

Zespół Poklasztorny Augustianów tworzą: Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor, spichlerz klasztorny i konwikt. Pod względem architektury zespół ukształtowano ostatecznie w XVIII wieku, prezentuje znakomite połączenie stylu gotyckiego z barokowym. Jego monumentalny charakter, wyjątkowa przestrzenność oraz ciekawe formy sztukatorsko-malarskiego wystroju, odróżniają go od innych śląskich budowli.

W budynku klasztornym obejrzeć możemy ekspozycję muzealną, prezentującą wycofane z użytkowania, pochodzące z zespołu klasztornego dzieła sztuki – obrazy, rzeźby, przedmioty liturgiczne oraz dokumenty i książki, m.in. „Obiecadło” – elementarz nauki dla dzieci polskich, wydrukowany w Żaganiu z inicjatywy opata Ignacego Felbigera. W korytarzu skrzydła północnego zachowały się malowidła z XVIII w. o motywach architektonicznych z portretami 52. opatów konwentu.

Kościół to budowla pseudobazylikowa z wyodrębnionym prezbiterium będącym jej najstarszą częścią wzniesioną z kamienia polnego. Z surowością elewacji kontrastuje bogactwo XVIII-wiecznego wystroju i wyposażenia autorstwa śląskich wykonawców. Korpus nawowy i prezbiterium zachowały gotyckie sklepienia. Do barokowego wyposażenia należą przede wszystkim: ołtarz główny i ołtarze boczne, stalle w prezbiterium z obrazami przedstawiającymi żywot św. Augustyna oraz prospekt organowy. W świątyni znajduje się również gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego - Henryka IV.

Ciekawostką jest fakt zainstalowania na wieży kościoła w 1778 roku pierwszego w Europie piorunochronu.

W części klasztornej na szczególną uwagę zasługuje biblioteka z dobrze zachowanym wyposażeniem, wzmiankowana w źródłach XIV-wiecznych. Na wyjątkowy wystrój wnętrza i jego specyfikę, składają się m.in. freski autorstwa Neunhertza (nojnherca), ale też tzw. sklepienie szeptane.

To jedno z nielicznych pomieszczeń na świecie, które dzięki swojej budowie, umożliwia rozmowę szeptem dwóch osób stojących w dwóch różnych jego końcach. Dialog nie jest przy tym słyszalny dla pozostałych.

W żagańskiej bibliotece znajdował się największy księgozbiór w ówczesnym, cywilizowanym świecie. W 1800 roku liczył ok. 8 tysięcy tomów, 3,5 tysięcy autorów. Były to księgi z dziedziny teologii, prawa i medycyny. Po kasacji klasztoru w 1810 r. Prusacy zrabowali księgi. Do Wrocławia zabrali prawie 600 rękopisów. Obecnie na regałach są znacznie młodsze i mniej cenne księgi, pochodzące z XVIII-XIX wieku.

Oprócz księgozbioru ogromne wrażenie robią również dwa XVII wieczne globusy, pochodzące z niderlandzkiego warsztatu Willema Blaeu (wilema blał), na których pracował astrolog i astronom Jan Kepler. Jeden z nich przedstawia glob ziemski, drugi mapę nieba.

Pałac Książęcy w Żaganiu

adres SZPROTAWSKA 4, 68-100 ŻAGAŃ czas zwiedzania 1 godz. cennik www godziny otwarcia www

Inicjatorem budowy magnackiej siedziby w Żaganiu, był naczelny dowódca wojsk cesarskich podczas wojny 30-letniej, Albrecht von Wallenstein. Rozpoczęte w 1630 roku prace kontynuował po 1670 roku nowy właściciel książę Vaclaw Lobkowic. Okres swojego rozkwitu rezydencja przeżywała za panowania księżnej Doroty Dino Talleyrand-Perigord (talejrą prrigor). Pałac stał się jedną z modniejszych rezydencji europejskich, słynąc ze zbiorów i spotkań arystokratycznej elity.

Żagań odwiedzały wtedy takie znakomitości jak kompozytor Ferenz Liszt czy Balzac.

W latach 20 – tych XX wieku, za czasów ostatniego księcia żagańskiego, sprzedano znaczną część pałacowych mebli, a obrazy przewieziono do francuskiej rezydencji w Valencay, bądź przekazano w depozyt do muzeów. W 1935 roku pałac został skonfiskowany przez władze III Rzeszy. W czasie wojny znajdował się tu szpital wojskowy, a tuż po wojnie magazyn przejściowy dla dóbr kultury wywożonych do ZSRR.

Po wojnie pałac wraz z ziemią żagańską przeszedł pod panowanie Polski i rząd francuski postanowił upomnieć się o własność swojego obywatela. Władysław Gomułka bojąc się długotrwałego sporu z Francją, uzgodnił ze spadkobiercami ostatnich właścicieli Żagania, odkupienie dóbr za kwotę 2,5 miliona dolarów. Ponieważ władze PRL nie dysponowały dewizami, wynegocjowano spłatę w węglu. Ostatni wagon będący ratą za pałac w Żaganiu wyjechał do Francji pod koniec lat 70-tych.

Barokowy pałac w Żaganiu składa się z trzech kondygnacji. Wjazd do pałacu, od strony północnej i zachodniej, poprzedzają dwa murowane mosty, które wiodą nad suchą fosą. Otwory okienne zwieńczone są 197 maszkaronami, nazywanymi grymasami diabła.

Wg. legendy artysta nie miał pomysłu na ozdobienie okien pałacu i zawarł pakt z diabłem, który pozował mu przybierając za każdym razem inny wyraz twarzy. Przy ostatnim, niedokończonym, diabeł pokazał swoje prawdziwe oblicze i nieszczęśnik tak się przeraził, że spadł z rusztowania i zginął.

Na pamiątkę tej diabelskiej legendy w piwnicach pałacowych powstała galeria dobrego diabła, gdzie możemy obejrzeć różne, niejednokrotnie sarkastyczne i humorystyczne, oblicza żagańskiego czarta, tworzone przez tutejszego rzeźbiarza Jerzego Kupczyka.

Każda sala w pałacu ma nazwę i historię. W Sali Kryształowej można podziwiać niezwykłe płócienne obicia ścian, które przetykane są złotymi nićmi. W Sali Kurlandzkiej zobaczymy zabytkowy piec, a pieczęć na nim wyryta stała się pierwowzorem, współczesnego herbu Żagania. Sala Wiedeńska słynie zaś z charakterystycznych, austriackich żyrandoli.

Otaczający pałac Park Książęcy to otwarty teren wypoczynku mieszkańców i turystów, dostępny dla każdego i kryjący ciekawe zabytki.

Zamek Kliczków

adres KLICZKÓW 8, 59-724 KLICZKÓW czas zwiedzania 1-1,5 godz. cennik www godziny otwarcia www

Historia zamku w Kliczkowie sięga końca XIII wieku, kiedy państwem świdnicko-jaworskim rządził piastowski książę Bolko I Surowy, choć według legend istniał już za czasów Mieszka I. Początkowo znajdowała się tu graniczna warownia, która miała chronić Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Pod koniec XIV wieku, w wyniku przejęcia księstwa przez Czechy, miejsce to, utraciło swój strategiczny charakter, stając się zamkiem folwarcznym, zarządzanym przez królewskich lenników.

Przez kilkaset lat zmieniali się jego zarządcy oraz forma obiektu. Na początku XVII wieku została zakończona renesansowa przebudowa zamku. W XVIII wieku zamek przechodzi w ręce rodziny Solm-Tecklenburg (solm teklenburg) i pozostaje ich własnością do 1944 roku. Kliczków staje się połączeniem francuskiego i włoskiego renesansu, niemieckiego manieryzmu oraz angielskiego gotyku.

W okresie II wojny światowej zamek skonfiskowano, a członków rodziny aresztowano. Nie został zniszczony w skutek działań wojennych, jednak wojska sowieckie i szabrownicy kompletnie go rozgrabili. Pomimo kolejnych państwowych właścicieli zamek niszczał do końca lat 90. Dopiero przekazanie zamku w prywatne ręce, w roku 1999, doprowadziło do jego pełnej odbudowy i adaptacji na obiekt hotelowy.

Pozostałością po minionych czasach są charakterystyczne propagandowe napisy na zamkowych ścianach.

Zamek w Kliczkowie można zaliczyć do największej budowli tego typu na Dolnym Śląsku. Obecnie składa się z dwóch dziedzińców, które są otoczone skrzydłami w stylach neogotyckim oraz neorenesansowym. Najstarszy zachowany fragment obiektu, jest ukryty w skrzydle południowo – zachodnim. We wnętrzu zachowały się wspaniale odrestaurowane miejsca, między innymi Sala Dworska, Biblioteka, Sala Kominkowa z imponującym piecem oraz Sala Teatralna. Na terenie majątku, znajdują się także pozostałości po cmentarzu dla koni wyścigowych i wierzchowych. Do dziś zachowały się jedynie dwa starsze nagrobki i jeden współczesny.

Nie lubisz czytać - obejrzyj

Dodatkowe informacje o wycieczce

Chcę zobaczyć zabytki, muzea i skanseny, zamki i pałace, kościoły i sanktuaria
Dla kogo? szukających spokoju, rodzin z dziećmi, seniorów, odkrywców, poszukiwaczy tajemnic i historii
Pobierz przewodnik w formacie PDF ---

Lokalizacja

Wielkopolska, Kujawy i Ziemia Lubuska
Żagań

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz